HANDELSBETINGELSER - Mærkning.dk - Tyverimærkning, der virkelig betyder noget!

Mærkning.dk
Mærkning.dk
Gå til indhold

HANDELSBETINGELSER

HandelsBetingelser

Almindelige betingelser og Vilkår.


 FOR ERHVERVSLIVET OG FORBRUGERE!  
Seneste opdatering: 01.04.2022


Mærkning.dk's Handelsebetingelser


1. Generelt


Mærkning.dk er en del af Uniff Gruppen (herfter kaldet Mærkning.dk) Almindelige betingelser og Vilkår – Erhverv og Forbrugere, gælder for levering af produkter og services til kunder fra og med den ovennævnte dato og erstatter de tidligere af Mærkning.dk offentliggjorte salgsbetingelser.

Særlige bestemmelser for levering af henholdsvis produkter og services findes nedenfor. Ydermere findes der et sæt generelle bestemmelser i særskilte afsnit nedenfor, som gælder for alle leverancer.

Disse Almindelige betingelser og Vilkår finder altid anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Særlige bestemmelser for levering af produkter

Produktinformation
Varerne som præsenteres på Mærkning.dk's hjemmesider udgør Mærkning.dk's almindelige sortiment. Hvis der er forskelle mellem vilkår, produktinformation eller priser, som angives på Mærkning.dk's hjemmeside og i øvrige publikationer/udgivelser, er det altid informationen på Mærkning.dk's hjemmeside som gælder.

3. Priser og Fragt

De aktuelle priser på produkter kan findes på Mærkning.dk's hjemmeside, som opdateres i realtid. Priserne er angivet i DKK og er eksklusive moms. Der tillægges ekstra omkostninger ved opstilling af mærkning, ved bestilling under 100 stk. mærker og  af forsendelse. Mærkning.dk forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. De på hjemmesiden angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt.

Mærkning.dk's priser på importerede produkter, som ikke er standard lagervarer, er baseret på fakturadatoens aktuelle valutakurser. Ved ordremodtagelsen fastsættes en foreløbig salgspris baseret på bestillingstidspunktets aktuelle valutakurs. Ved faktureringen kan prisen blive justeret i henhold til den gældende valutakurs på faktureringsdagen som er bestemt af Mærkning.dk.

Der tilskrives håndteringsomkostninger på samtlige leverancer. På leverancer vedrørende standard lagervarer tilskrives håndteringsomkostninger som angivet på www.mærkning.dk. For specialvarer og ordrer til eksport beregnes de samlede håndteringsomkostninger ved fakturering af ordren, når det er klart, hvad varen/produktet vejer, hvor omfangsrig forsendelsen er eller om forsendelsen leveres på paller.

Uafhentede varer vil blive opkrævet et gebyr. Udover de direkte håndteringsomkostninger pålægges hver forsendelse et beløb svarende til 0,16 % af det samlede ordrebeløb til dækning af fragtforsikring.

Læs mere om fragtomkostninger og håndteringsomkostninger.

4.Håndteringsomkostninger

Der er fragt på alle ordrer. Omkostningen for fragt er dagspris ekskl. moms per leverance bestilt på nettet, som leveres af PostNord, GLS, fragtmand eller Bring. Ved bestilling via vores kundeservice tillægges et ekspeditionsgebyr på 60 kr. per leverance.
  • 1 dags leveringstid for lagervarer
  • Større tv/skærme over 26" samt hi-fi møbler og andre større varer sendes som standard ekstra forsigtigt på paller til kun 299 kr
  • Deadline for afsendelse af lagervarer samme dag er 15:00

5.Betalingsvilkår og sikkerhed

Betaling kan ske ved Girokort, Kreditkort eller pr. faktura. Fakturering sker først efter en særskilt kreditvurdering. betingelser for anvendelse af kreditkort findes på https://www.mærkning.dk/service/betalingsmuligheder. Betaling kan også ske gennem finansiering via partner.

Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på Mærkning.dk's bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder Mærkning.dk sig retten til at opkræve morarenter samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning.

Mærkning.dk opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura, fra Mærkning.dk's side, skal kunden reklamere over dette senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor Mærkning.dk.

Mærkning.dk forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket.

Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er Mærkning.dk berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.

Følgende kategorier af varer faktureres uden moms (omvendt betalingspligt på udvalgte varegrupper), jf. Momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10: tablets, bærbare computere, mobiltelefoner, Integrerede kredsløbsordninger samt spillekonsoller.

Læs mere om vores forskellige betalingsalternativer.

6. Betaling og ordrebekræftelse

Ved at gennemføre en handel hos Mærkning.dk accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår forpligtiger kunden sig til at efterkomme disse i deres helhed.

Ved ordreafgivelse sendes en modtagelseskvittering med overskriften ”Tak for din bestilling” via e-mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af ordren. Samtidig med at ordren ekspederes fra Mærkning.dk's lager eller samarbejdspartner, modtager kunden via e-mail en ordrebekræftelse med overskriften ”Din ordre er nu afsendt”. Der indgås en bindende aftale mellem kunden og Mærkning.dk ved afsendelsen af ordrebekræftelsen til kunden; ordren er dog bindende for kunden når ordreafgivelsen er gennemført.

7. Forsinket betaling

Hvis køber undlader at betale rettidigt for varer samt tilknyttede tjenesteydelser af årsager, som Mærkning.dk er uden ansvar for, er Mærkning.dk berettiget til forrentning af det forfaldne beløb, jf. rentelovens § 5, fra forfaldsdagen og til betaling sker. Renten er fastsat til 1 % pr. måned af den til enhver tid gældende restgæld.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Mærkning.dk, som ikke er skriftligt anerkendt af Mærkning.dk og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Hvis køber undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Mærkning.dk, har Mærkning.dk ud over ret til rente efter ovenstående ret til at: (I) ophæve salget af de varer, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af varer som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Garanti  

Ved erhvervskøb ydes 1 års garanti. Ved salg til private slutbrugere følges købelovens bestemmelser med 24 måneders reklamationsret, hvoraf de første 6 mdr. er at regne som en egentlig garanti og de resterende 18 mdr. skal slutbrugere selv dokumentere fejl og mangler har været til stede i forbindelse med leveringen. I de tilfælde hvor producenten selv håndterer garantien / reklamationsretten som det klart og tydeligt fremgår på vores hjemmeside, overtager producenten eller dennes servicepartner reklamations- og garanti forpligtigelsen. Ved erhvervskøb hvor producenten selv håndterer reklamationsforpligtigelserne som det klart og tydeligt fremgår af vores RMA-system modtager vi ikke reklamationen – skulle dette være tilfældet fakturere vi et gebyr på kr. 200,- plus moms for videre sendelse af reklamationssagen eller returnering såfremt producenten eller dennes servicepartner ikke modtager reklamationssager fra andre end slutbrugeren. Vi forholder os producentens til enhver tid gældende retningslinjer, procedurer og RMA-betingelser.

8. Leverance

Mærkning.dk leverer alle solgte varer til den af køber oplyste adresse i Danmark. Levering sker dog ikke til ikke-brofaste øer, medmindre andet aftales mellem Mærkning.dk og køber.

Levering sker med en af Mærkning.dk's hyret transportør eller kurertjeneste med følgende leveringsbetingelser: Ab fabrik. Risikoen for levering overgår til kunden, når produktet overlades til transportøren.

Mærkning.dk leverer alle solgte varer samt tilbehørsdele til den tid, der fremgår af ordrebekræftelsen. Mærkning.dk har dog ret til at levere før den leveringstid, der fremgår af ordrebekræftelsen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Køber er ved modtagelse forpligtet til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler. Hvis køber opdager en fejl eller mangel, som køber ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Mærkning.dk indenfor 48 timer efter fejl/mangel er konstateret. Hvis en fejl eller mangel, som køber opdager eller burde have opdaget ved undersøgelsen ikke straks meddeles til Mærkning.dk, kan den ikke senere gøres glædende.    

9. Forsinket levering

Mærkning.dk bærer ikke noget ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse hos leverandøren, forsinkelse eller restordrenotits hos producenten eller andre forhold.

Hvis Mærkning.dk forventer en forsinkelse i leveringen af bestilte varer samt tilbehørsdele, informerer Mærkning.dk køber herom på mail, og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Mærkning.dk undlader at leverer bestilte varer samt tilbehørsdele senest 8 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er unde ansvar for, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til Mærkning.dk. Køber har herudover ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

10. Tilbagelevering

Hovedparten af de produkter der købes hos Mærkning.dk er specielt designet og tilpasset til den enkelte kunde, og tages derfor ikke retur!
Er der opstået en fejl på produktet som er forårsaget af Mærkning.dk eller dennes samarbejdspartnere, så har kunden ikke ret til at annulere købet, men vi ombytter eller reparerer naturligvis varen  til en tilsvarende produkt, hvor den fejl der er opstået er blevet rettet,
dette sker som regel uden udgift for kunden.

Har kunden begået fejl under monteringen af købte mærkninger eller forkert installation af ventilerede opbevaringsskabe, så tages varen ikke retur, men vi hjælper gerne med at rette op på fejlen.
Denne service kan give kunden en ekstraudgift, men det afgøres individuelt i hvert enkelt tilfælde.

Under de nedenfor angivne forudsætninger, accepterer Mærkning.dk tilbagelevering af et produkt fra vores almindelige sortiment inden for otte (8) dage fra faktureringsdatoen. Produktet skal ved tilbagelevering være uanvendt og returneret i ubrudt emballage, i ren og pæn stand og uden skader og slag.

Kunden betaler fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter i forbindelse med returneringen. Fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter vil enten blive modregnet i eventuelle tilgodehavende hos Mærkning.dk, eller blive faktureret separat.

Såfremt kunden ønsker at tilbagelevere et produkt, skal kunden kontakte Mærkning.dk, helst via Min konto/ordrehistorik på Mærkning.dk's hjemmeside og derigennem oprette en anmodning. Bemærk! at modtagelse af et sagsnummer eller en returlabel ikke betyder, at Mærkning.dk har godkendt tilbageleveringen. Kunden skal returnere produktet til Mærkning.dk sammen med en kopi af ordresedlen og oplysning om sagsnummer.

Såfremt Mærkning.dk godkender en tilbagelevering skal denne være Mærkning.dk i hænde senest fjorten (14) dage efter, at kunden har modtaget sagsnummeret. Fragten skal være betalt, og produktet skal være godt pakket ind i en godkendt ydre emballage.
Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten.

Tilbageleveringer, som ikke kan godkendes, returneres til kunden på kundens regning. Godkendte tilbageleveringer krediteres til kunden med fradrag af eventuelle tilbageleveringsudgifter. Godkendelse af tilbageleveringer skal ske med forbehold for, at kunden opfylder ovenstående forpligtelser.
Ordrer på skaffevarer kan ikke annulleres eller returneres medmindre varen er væsentligt behæftet med mangler.

Skaffevarer, som ikke kan annulleres eller returneres, vil være markeret i produktinformationen, og denne markering vil også fremgå
af ordrebekræftelsen.

11. Transportskader

Nedenfor har vi lavet en samlet oversigt over vores behandling af personoplysninger for at tydeliggøre for dig, hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler til vores forskellige formål, hvilket retsgrundlag, der danner grundlaget for vores behandling, og hvor længe vi opbevarer oplysningerne. På denne måde kan du nemt se, hvilke behandlingsaktiviteter vi foretager, og hvorfor vi gør det.

12. Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

Køber har, jf. § 6, pligt til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler, når varerne er blevet leveret.

Det bemærkes, at hvor Mærkning.dk modtager varer, hvor producenten selv håndtere reklamationsretten faktureres et gebyr på kr. 200,- excl. moms for videre forsendelse til producent eller dennes servicepartner. Hvis det ikke tillades Mærkning.dk at videresende varer til producenten eller dennes servicepartner returneres varerne til afsenderen.

En bestilling på bestillingsvarer - dvs. varer, der ikke er på lager på  bestillingstidspunktet eller er på vej ind - kan ikke afbestilles.

13 Sælgers ansvar

I tilfælde af mangler ved varer samt tilbehørsdele m.v., finder købelovens mangelsregler anvendelse.

Mærkning.dk’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Mærkning.dk’s side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Køber skal skadesløsholde Mærkning.dk i det omfang Mærkning.dk måtte i falde produktansvar herudover.

I tilfælde af at skade påføres tredjemand, skal køber straks underrette Mærkning.dk og medvirke til sagens opklaring. Repræsentanter fra Mærkning.dk har ret til at besigtige skaden.   

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan Mærkning.dk på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold. På samme måde er Mærkning.dk ikke ansvarlig for købers indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks., CD-rom, DVD, USB, harddiske, eksterne drev m.m.), som følge af fejl ved varen, er sælgers erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

14. Persondatapolitik, cookies og viderebringelse af personoplysninger.

Mærkning.dk behandler persondata i henhold til den gældende persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Kunden acceptere, at Mærkning.dk opretter oplysninger om kunden i vores regnskabsystem og opbevarer transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. Mærkning.dk er dataansvarlig.
Du kan til hver en tid se, hvilke data Mærkning.dk har registreret om dig.
Alle henvendelser om persondata går til support@mærkning.dk, både ift. forespørgsel om data og sletning af data.
Som registreret kunde hos Mærkning.dk har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen.


15. Markedsføring

Det er ikke tilladt at kopier eller videre distribuere vare- data- og prisinformationer til tredjepart. Dette betragtes som en væsentligt misligholdelse af kunde- og leverandør forhold og kan i værste tilfælde medføre et erstatningsansvar.

16. Fortrolighed  

Køber må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Mærkning.dk’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Mærkning.dk’s fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Køber er forpligtet til at omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Købers forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samhandel og unde tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret heraf.

17. Gældende ret

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Værneting er Helsingør byret.

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.
Fastgørelse
Synlig tyverimærkning kombineret med en effektiv fastgørelse af dig udstyr, giver den optimale beskyttelse mod tyveri!

Fysisk sikring af smart-tv, projektorer, computere, servere, tablets og andet elektronisk udstyr sikrer, at arbejdsredskaberne forbliver der, hvor du forventer og har brug for dem i hverdagen.

  MÆRBAR SIKRERE  
Tyverimærkning med branding

Du har også mulighed for at få jeres logo, byvåben eller firmanavn med på tyverimærkningen. Både i de hæftende, permanente og usynlige løsninger. Derved øges tilhørsforholdet til virksomheden eller institutionen, ligesom ingen kan være i tvivl om, hvem de skal kontakte, hvis de mærkede effekter findes.

  MÆRK DINE VÆRDIER    
Kontakt os
Ring eller skriv til os på mail eller via kontaktformularen her under.
Vi sidder altid klar til at hjælpe. Hvis du mangler svar på et bestemt spørgsmål, kan du måske finde det på FAQ-siden.
Mærkning.dk - Tovesvej 2, 3000 Helsingør (En del af uniff Gruppen)
+45 50 40 26 65 | +45 60 61 31 09
info@merkning.dk

Copyright Mærkning.dk | CVR. 20013184 |


SIKKERHED, DER ER MÆRKBAR
Undgå tyverier, og få samtidig styr på alt værdifuldt udstyr i din virksomhed. Med en tyveri -og inventarmærkning fra Mærkning.dk falder risikoen for, at noget forsvinder. Enkelt, effektivt og sikkert.
GENVEJE
Tilbage til indhold